Značení a certifikace pelet

Není peleta jako peleta. Pro výběr z nabízených druhů pelet je důležité znát potřeby Vašeho topného systému a možnosti jeho spalování, hlavně typ hořáku s případnou možností automatického čištění.

Značení na levne.pelety-cesko.cz

Snažíme se o transparentní označení pelet, vycházíme z norem a certifikací:

  • ENplus A1 - certifikované pelety se vstupně-výstupní kontrolou. Viditelné logo ENplusA1 v kroužku. Popelnatost je povolena max. do 0,7%
  • DINplus - jsou certifikované pelety dle německé normy. Viditelné logo DINplus v kroužku. Popelnatost je povolena max. do 0,5%
  • ČSN EN A1 - třída A1 u normy ČSN EN ISO 17225-2 - pelety které splňuji českou státní normu pro spalování pelet určených pro domácnost s popelnatostí max. 0,7%
  • ČSN EN A2 - třída A2 u normy ČSN EN ISO 17225-2 - pelety které splňuji českou státní normu pro spalování pelet určených pro domácnost s popelnatostí max. 1,5%
  • ČSN EN B - třída B u normy ČSN EN ISO 17225-2 - pelety které splňuji českou státní normu pro průmyslové spalování a spalování ve speciálních kotlích s popelnatostí max. 3%
  • FSC - certifikát o udržitelném lesním hospodářství
  • PEFC - certifikát o udržitelném lesním hospodářství

Na co si dát pozor

U pelet splňujících normu ČSN EN ISO 17225-2 není prováděna pravidelná kontrola kvality výroby pelet certifikační autoritou, proto námi nabízené pelety testujeme v námi provozovaných zařízeních a tyto pelety jsou označené logem "Testováno H4COMPANY".
Jiné označení kvality pelet než certifikace ENplus, DINplus a ČSN EN se u nás nepoužívá! Proto jiné označení je pouze marketingové doplnění názvu, například: Pelety CLASSIC, Pelety STANDART, Pelety STANDARD, Pelety PREMIUM, Pelety EXTRA, Pelety SUPER, Pelety TOP apod. mohou být pelety bez certifikace.